PRUDAJTE SA!

Tréneri:

- Mgr. Peter Janda (Muži, Juniori) 0949 252 735

- Mgr. Peter Zámečník (Dorast) 0904 212 466

- Ondrej Balák (Delené tréningy) 0908 030 689

TRÉNINGY

Delený tréning 2010-2005 Pondelok
Streda
Štvrtok
18:00-19:30
18:00-19:00
18:00-19:30
Obchodná akadémia
Dorast          2004-2001 Utorok
Streda
Štvrtok
18:00-19:30
19:00-20:00
19:30-21:00
Obchodná akadémia
Juniori + Muži       2001 a starší Pondelok
Streda
Piatok
19:30-21:00
20:00-21:00
18:00-19:00
Obchodná akadémia